kontakt    english    mapa strony
OUTSOURCING

OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH | Outsourcing procesów biznesowych stanowi cenną strategię dla przedsiębiorstw poszukujących nowych sposobów na osiągnięcie wysokiej wydajności poprzez kontrolę kosztów, zmniejszenie ryzyka działania, efektywną współpracę i zwiększenie przejrzystości w każdym z nich. Zwiększenie wydajności może być szczególnie zauważone dla specjalistycznych usług takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i księgowość, logistyka, administracja i itp.


OUTSOURCING KADRY ZARZĄDCZEJ | Właściwa kadra zarządzająca to dla przedsiębiorstwa fundament rzeczywistej, ukierunkowanej na rozwój i długofalowy wzrost organizacji. Często pozyskanie odpowiedniego managera jest trudne, zwłaszcza dla nowej, nieznanej na rynku firmy. Jak trudno jest znaleźć właściwą osobę przekonało się już wielu przedsiębiorców. Ideą outsourcingu kadry zarządzającej jest dostarczenie doświadczonych managerów będących w stanie podjąć się funkcji liderów danej organizacji. Mogą oni pracować i konsultować kandydatów do czasu zatrudnienia stałej kadry, bądź też pełnić swą funkcję bez z góry określonego czasu nie zwiększając niepotrzebnie kosztów zatrudnienia w przedsiębiorstwie.


OUTSOURCING FINANSOWO-KSIĘGOWY |  Bardzo często przedsiębiorstwa tworzą własne działy finansowo-księgowe nie weryfikując ani kosztów ani rzeczywistej potrzeby zastosowania takiego rozwiązania. Outsourcing tych usług sprowadza się do pełnej obsługi przedsiębiorstwa w zakresie wymaganym prawem lub szerszym bez konieczności zatrudniania kilku bądź kilkunastu osób. Dla większych organizacji oddanie na zewnątrz funkcji księgowych, kontrolingu lub też całego nadzoru – manager/dyrektor finansowy, może być rozwiązaniem najbardziej efektywnym w czasie bezwzględnej walki konkurencyjnej wymuszającej obniżanie kosztów stałych działalności firmy.

 

  

  do góry
  KONSULTING    PROCESY BIZNESOWE    OUTSOURCING