kontakt    english    mapa strony
PROCESY BIZNESOWE

STRATEGIA  |  Strategia firmy opisuje wizję, wyznacza długoterminowe cele do osiągnięcia a także określa charakter i zakres działalności danej firmy. Skutecznie wdrożona strategia może przynieść zdecydowaną przewagę nad konkurencją. Dobrze przygotowane strategie pomogą przetrwać kryzys, zwiększyć wartość udziałów dla uniknięcia przejęcia, poprawić efektywność procesów i oddziałów a także skutecznie zwiększać obroty i rentowność przedsiębiorstwa. Na rynku nie ma uniwersalnej strategii, którą dałoby się łatwo powielić. Każde przedsiębiorstwo potrzebuje indywidualnej strategii na miarę swoich potrzeb. 

 

PROJEKTY |  Projekty są codziennością w dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwie. Nowy pomysł na biznes, nową linie produktową, czy też ekspansję na inne rynki zaczyna się od projektu. W danej chwili przedsiębiorstwo może prowadzić kilka lub kilkanaście projektów, którymi należy zarządzać. Do każdego z nich należy zastosować odpowiednie narzędzia i technologię. Odpowiednie zarządzanie przynosi wymierny efekt w postaci bieżącej kontroli nad wynikami pracy, wpływu na finanse, zaangażowaniem niezbędnej liczby pracowników i konsultantów, jak również elastyczną konfiguracją wynikającą z bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. 

 

FINANSE | Właściwe zdefiniowanie potrzeb finansowych, opisanie procesu działania i bieżącej kontroli jest niezbędne dla właściwego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie planowania, rachunkowości zarządczej, systemów motywacyjnych opartych na efektywności działania całego przedsiębiorstwa, optymalizacji kosztów a także optymalnego schematu finansowania to kluczowe zagadnienia, które oferujemy naszym Klientom. Od efektywności tych działań zależą losy każdego pomysłu na biznes.

 

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE | Właściciele nowych przedsiębiorstw często napotykają na problem możliwości skutecznego zarządzania operacyjnego. Obecnie działające przedsiębiorstwa napotykają na ten sam problem a ich wspólnym mianownikiem jest brak strategii, odpowiedniej kadry i struktury organizacyjnej aż po brak odpowiedniego doświadczenia w prowadzeniu efektywnej organizacji. Efektywne zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem umożliwia uzyskanie zrównoważonego wzrost obrotów i rentowności.

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ | Od dziesięcioleci przedsiębiorstwa muszą dokonywać zmian w sposobie funkcjonowania. Nadal jednak zdecydowana większość zmian kończy się niepowodzeniem. Często zainicjowana przez Zarząd zmiana strategii, podniesienie wydajności czy też wprowadzenie nowego systemu informatycznego nie dochodzi do skutku. Głównymi powodami tego zjawiska jest brak możliwość zmiany zachowania pracowników, brak właściwego przygotowania struktury, czasu, środków a często po prostu brak określonego systemu motywacji i komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu wprowadzania zmian.

 

ZARZĄDZANIE RELACJAMI | W efekcie powstawania globalnej konkurencji okazało się, że produkty i usługi stają się coraz bardziej do siebie podobne a relacje z klientami stały się jednym z najważniejszych aktywów sprzedaży i marketingu napędzających przedsiębiorstwa. Na podstawie badań i doświadczeń określających wartości i potrzeby oparte na segmentacji Klientów można wypracować właściwą strategię dostępu a także zdobycia i utrzymania Klientów w najbardziej efektywny i skuteczny sposób.

 

PUBLIC RELATIONS |  Długofalowe budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z otoczeniem jest bardzo często niezbędne do osiągnięcia celów założonych w strategii przedsiębiorstwa. Oprócz ważnej roli, jaką jest kreowanie wizerunku i szerzenie wiedzy o firmie, jej produktach lub usługach, nie mniej ważne jest zarządzanie informacją o samej organizacji w kontekście konieczności jej istnienia oraz budowy zaufania. Zaliczany również do Public relations efektywny przepływ informacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz danej organizacji stanowi często strategiczny element zarządzania przedsiębiorstwa.

 

 

  do góry
  KONSULTING    PROCESY BIZNESOWE    OUTSOURCING